Hlavní organizátor akce a pronájem ploch (kromě občerstvení):

Pavel Farda 

tel.: + 420 604 910 962

e-mail: pavelfrd@seznam.cz 

Pronájem ploch pro prodej občerstvení:

Michal Božoň - BM SERVICE

e-mail: BMservis@seznam.cz 

Koordinátorka akce a kontakt s médii:

Bc. Jana Hromočuková - tisková mluvčí města Kopřivnice

tel.: + 420 731 643 822

e-mail: jana.hromocukova@koprivnice.cz