DĚKUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM I VYSTAVOVATELŮM 

  ZA LOŇSKOU ÚČAST A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU 

  V ČERVNU 2021.