Vážení návštěvníci.

Doporučujeme Vám ZDARMA využít kyvadlovou autobusovou dopravu z centra

města do areálu akce a zpět. Autobusy společnosti Transdev Morava s.r.o. Vám 

budou k dispozici v sobotu 8.6. a v neděli 9.6. od 9.00h. Četnost jízd dle potřeby.

Zastávky jsou u polikliniky (vedle parku) a v těsném sousedství akce na zkušebním 

polygonu TATRA TRUCKS a.s. 

GPS zastávka u polikliniky - centrum města:  49°35'45.15"N, 18°08'42.95"E 

GPS zastávka polygon - areál akce:  49°35'41.006"N, 18°9'22.866"E