Vážení návštěvníci.

Doporučujeme Vám ZDARMA využít kyvadlovou autobusovou dopravu z centra

města do areálu akce a zpět. Autobusy společnosti ČSAD Vsetín a.s.. Vám 

budou k dispozici v sobotu 26.9. a v neděli 27.9. od 9.00h. Četnost jízd dle potřeby, 

nejméně 1x za 30 min. Zastávky jsou u polikliniky (vedle parku) a v těsném sousedství 

akce na zkušebním polygonu TATRA TRUCKS a.s. 

GPS zastávka u polikliniky - centrum města:  49°35'45.15"N, 18°08'42.95"E 

GPS zastávka polygon - areál akce:  49°35'41.006"N, 18°9'22.866"E